Consiliere antreprenorială

În cadrul Centrului de Asistenţă Antreprenorială (CAA) au debutat activităţile de consiliere în domeniu pentru persoanele interesate să iniţieze o activitate independentă, sesiunile desfăşurându-se atât pe grupuri mici (5-6 persoane), cât şi individual.
Sesiunile de consiliere de grup au vizat prezentarea ideilor de afacere din partea persoanelor cu iniţiative antreprenoriale şi obţinerea feedback-ului adecvat din partea specialiştilor CAA, utilizând o listă de întrebări care să stimuleze dialogul şi prezentarea argumentată a demersurilor antreprenoriale demarate sau planificate pentru viitor.
Sesiunile de consiliere individuală au pus accent pe identificarea profilului antreprenorial al fiecărei persoane în cadrul structurii de interese profesionale a fiecăruia, pe baza administrării chestionarului de evaluare a intereselor profesionale Holland.

Aceste sesiuni de consiliere, individuale şi de grup, au constituit o componentă integrată în cadrul procesului de selecţie a participanţilor la programul de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale, proces care s-a desfăşurat cu începere din luna februarie până în luna aprilie a.c..

O altă activitate importantă din seria sesiunilor de consiliere antreprenorială s-a desfăşurat în data de 01.04.2013 şi a fost dedicată persoanelor care doresc să iniţieze o activitate independentă. Participanţii care au nevoie de suport în acest demers au beneficiat de consiliere juridică în domeniul antreprenorial, informându-se asupra aspectelor legale referitoare la deschiderea unei afaceri, precum şi asupra condiţiilor de accesare a programelor de finantare nerambursabile de la bugetul de stat care sprijină iniţierea unei afaceri. Detaliile de conţinut aferente acestei sesiuni de consiliere sunt prezentate în raportul elaborat după desfăşurarea acestui eveniment, la care au participat 17 persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă în perioada imediat următoare. Alte 2 persoane, la solicitarea acestora, au beneficiat de consiliere individuală.

Şedinţa de consiliere a avut atât un scop informativ prin informarea participanţilor cu privire la existenţa unui sprijin real în susţinerea ideilor lor de afacere în cadrul Centrului de Asistenţă, ca expertiză şi resurse educaţionale existente, cât şi un scop formativ prin abordarea şi analiza ideilor de afaceri propuse de participanţi într-o manieră sistematică, de natură să evidenţieze mai clar paşii ce trebuie urmaţi de către un antreprenor pentru concretizarea acestora.

Alte şedinte de consiliere au mai avut loc în 14.06.2013, 21.06.2013,11.07.2013 şi 15.07.2013  unde au participat 22 persoane interesate de domeniul antreprenorial şi în special, de deschiderea unei afaceri pe cont propriu. Această şedinţă de consiliere a fost organizată în cadrul sub-activităţii 4.3., la sediul Centrului de Asistenţă Antreprenorială.
În vederea organizării şedinţei de consiliere, legătura cu participanţii a fost ţinută prin telefon, e-mail sau personal, prin comunicare directă.

Prima parte a şedinţei de consiliere a constat în informarea participanţilor despre serviciile oferite de Centrul de Asistenţă Antreprenorială şi despre resursele la care pot avea acces. Astfel, li s-au prezentat titluri existente în biblioteca CAA pe domeniul antreprenoriatului, networkingului, managementului, carierei şi coachingului, precum şi posibilitatea accesării platformei e-Learning a proiectului, pe care sunt postate resurse educaţionale suplimentare, cum ar fi suporturile de curs pentru cele 10 module ale programului de formare în domeniul competenţelor antreprenoriale.
De asemenea, au fost prezentate alte resursele informaţionale existente în cadrul CAA: studiul privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale - „Antreprenoriatul: abilitate, oportunitate, viitor” şi caietele practice elaborate din perspectiva antreprenoriatului pe diferite tematici, cum ar fi, dezvoltarea unei firme de media, resurse umane, consiliere în carieră, consultanţei în educaţia adulţilor etc.
Participanţii au completat Fişa de înregistrare în cadrul CAA, ca beneficiari de consiliere şi Fişa de înregistrare la  Biblioteca CAA pentru consultarea cărţilor aferente.

A doua parte a şedinţei a vizat aspectele specifice economiei şi antreprenoriatului românesc, iniţiativele de start-up în rândul tinerilor, precum şi prezentarea propriilor idei de afaceri. În cadrul acestei etape de consiliere antreprenorială, participanţii au completat documente ce fac parte din Portofoliul de instrumente ale CAA, precum Planul de consiliere antreprenorială şi exerciţiul de analiză SWOT, care au fost analizate, comentate şi au obţinut feedback din partea experţilor CAA.

În urma parcurgerii acestor instrumente, beneficiarii acestei activităţi au discutat împreună cu experţii CAA (Coordonator CAA, Asistent CAA şi Coordonator activităţi de networking) despre posibilităţile reale de concretizare a planurilor lor de consiliere.