Misiune

Prin activităţile sale proiectul "Dezvoltarea competenţelor antreprenoriale – o alternativă eficientă de adaptare la piaţa muncii în societatea informaţională" îşi propune să realizeze atât analiza şi promovarea noilor domenii de ocupare prin studii şi campanii de informare, dar şi conştientizarea oportunităţilor antreprenoriale, cât şi dobândirea de noi competenţe, în special competenţe antreprenoriale şi manageriale. Toate aceste demersuri constituie elemente cheie pentru încurajarea atitudinii pozitive faţă de cultura antreprenorială în România.

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului este acela de a informa şi de a forma în domeniul antreprenorial angajaţi şi personal de conducere din întreprinderi, precum şi persoane care doresc să iniţieze o activitate independentă, prin participarea acestora la campanii de informare, conferinţe şi programe de formare profesională acreditate, care să le dezvolte competenţe antreprenoriale şi manageriale. Se urmăreşte astfel creşterea abilităţii grupului ţintă de a materializa idei de afaceri şi asigurarea unor oportunităţi sporite pentru participarea activă şi creşterea adaptabilităţii pe o piaţă a muncii flexibilă şi inclusivă.

Obiectivele specifice ale proiectului

- Creșterea nivelului de conştientizare şi promovare a spiritului antreprenorial prin realizarea unei campanii de informare, a unui network între diferite categorii de beneficiari şi a unui studiu privind dezvoltarea oportunităţilor antreprenoriale, cu referire la noile domenii de ocupare de pe piaţa muncii;

- Oferirea de consiliere şi expertiză în domeniul antreprenorial, prin activităţile specifice Centrului de Asistenţă Antreprenorială;

- Dezvoltarea de competenţe antreprenoriale şi abilităţi de iniţiere a afacerilor pentru un număr de 500 de persoane, prin activităţi de informare şi de formare specifice în domeniu;

- Certificarea a 95% dintre participanţi la programul de formare acreditat în domeniul educaţiei antreprenoriale;

- Creșterea nivelului de expertiză şi de consiliere pentru un număr de 20 de formatori care vor asigura implementarea programului de pregătire profesională;

- Asigurarea de condiţii, facilităţi de studiu adecvate şi resurse educaţionale pentru participanţi la programul de formare prin implementarea platformei e-Learning dedicată domeniului antreprenorial.

În desfăşurarea tuturor activităţilor acestui proiect  promovăm egalitatea de şanse şi nondiscriminarea, astfel încât orice persoană interesată de cultura antreprenorială care îndeplineşte condiţiile de încadrare în grupul ţintă, să poată participa.