Rezultate

Aproape de finalul celor trei ani de implementare a proiectului, ne putem mândri cu următoarele rezultate atinse:

 • O campanie de informare şi conştientizare a oportunităţilor antreprenoriale pentru grupul ţintă realizată prin:
  • 3 conferinţe organizate, pe teme de antreprenoriat – 294 de participanți
  • Organizarea concursului de reprezentări grafice, intitulat ”Ideea și antreprenorul” și finalizat cu acordarea a 4 premii, conform regulamentului de concurs
  • Materiale informative și publicitare produse și distribuite
  • Vizibilitate media prin transmiterea de comunicate de presă și reflectarea activităților proiectului în emisiuni TV, Radio, articole în presa scrisă și media on-line
 • Un studiu privind dezvoltarea competenţelor antreprenoriale „Antreprenoriatul – oportunitate, abilitate, inovaţie, viitor”, realizat în urma unei cercetări în teren privind tendințele de dezvoltare și oportunitățile antreprenoriale din prisma noilor domenii de ocupare
 • O conferinţă naţională de promovare a culturii antreprenoriale unde au fost discutate şi popularizate rezultatele studiului „Antreprenoriatul – oportunitate, abilitate, inovaţie, viitor” – 135 participanți
 • Rețea (network) creată între diferite categorii de instituţii (550 de organizații) cu relevanță directă pentru domeniul antreprenorial
 • Newsletterul proiectului – 13 numere realizate și distribuite/postate pe site-uri
 • 6 evenimente de networking cu caracter formativ, informativ și motivațional, dedicate peroanelor care doresc să-și dezvolte competențele antreprenoriale/manageriale pentru inițierea de noi afaceri – 408 participanți
 • Înfiinţarea și dotarea unui Centru de Asistenţă Antreprenorială (CAA) care să asigure promovarea culturii antreprenoriale pe termen mediu şi lung, oferind servicii de informare şi consiliere in domeniul antreprenorial. Facilitățile oferite de CAA constau în:
  • Acces la internet , inclusiv la platforma e-learning dedicată, pentru consultarea resurselor online relevante
  • Bibliotecă cu cărţi şi publicaţii cumulând cele mai noi titluri în domeniul antreprenorial şi managerial, acoperind un fond de peste 112 titluri
  • Resurse educaționale specifice domeniului antreprenorial: caiete practice, glosar de termeni și bibliotecă de acte normative specifice domeniului antreprenorial, exerciții și aplicații antreprenoriale etc.
  • Acces la sesiuni de consiliere individuală și de grup, realizate de către consilieri calificați, prin aplicarea unui portofoliu de instrumente specifice domeniului antreprenorial
 • 103 beneficiari de sesiuni de consiliere pentru identificarea profilului antreprenorial;
 • 5 sesiuni de consiliere de grup în domeniul antreprenorial;
 • Un program de formare in domeniul competenţelor antreprenoriale cuprinzând 10 module de formare şi 105 ore, acreditat de către Agenţia Naţională pentru Calificări;
 • 10 suporturi de curs aferente modulelor tematice elaborate, produse și distribuite cursanților;
 • 17 formatori în cadrul programului acreditat, beneficiari ai unei sesiuni de formare de formatori în domeniul antreprenoriatului;
 • O platformă online dedicată consultării resurselor relevante pentru  domeniul antreprenorial şi accesibilă participanţilor la programul de formare, precum şi tuturor persoanelor interesate de iniţierea unei activităţi independente;
 • 6 sesiuni de formare cu o durată de 6 săptămâni, derulate în două locații – Universitatea Politehnica din București și Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești;
 • 143 de absolvenţi ai programului de formare certificaţi de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi de către Ministerul Educaţiei Naţionale;
 • 12 sesiuni de consiliere/coaching dedicate cursanţilor programului de formare (grupele G1-G6), care şi-au manifestat interesul de a aprofunda diferite aspecte referitoare la iniţierea unei activităţi independente – 99 participanți
 • 97 de cursanți ai programului de formare, beneficiari ai unor subvenții de tip participare acordate în baza metodologiei agreate
 • 35 de cursanți ai programului de formare, beneficiari ai unor subvenţii de tip premiu obţinute pentru cele mai bune planuri de afacere, în baza metodologiei agreate
 • Site-ul proiectului, instrument de informare, diseminare, promovare și publicitate a proiectului – realizat și actualizat permanent